Investiții financiare de care aparțin activele. Investiții financiare în bilanț

Modificarea a fost necesară datorită unor divergențe în ceea ce privește nivelul de protecție a instrumentelor financiare ținute în custodie de către depozitari ca urmare a legislațiilor naționale diferite în materie de insolvență.

investiții financiare de care aparțin activele face bani pe internet likeberi

Obiectivul principal al modificării este de a oferi mai multă claritate și consecvență privind modul în care activele sunt păstrate separate, astfel încât investitorii să fie protejați mai bine și să se asigure o eficiență sporită a pieței. Acesta trebuie să includă detalii precum: o descriere a serviciilor care urmează să fie prestate și a modurilor în care urmează să fie îndeplinite obligațiile de păstrare, de supraveghere și de confidențialitate; reguli privind transferul bidirecțional de informații dintre depozitar și societățile de administrare și de investiții, precum și cu terțe părți; proceduri pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și pentru furnizarea de informații în momentul deschiderii unor conturi de numerar noi; confirmarea că depozitarul poate, prin accesul la registrele contabile și prin vizite la fața locului, să evalueze modul în care își desfășoară activitatea societatea de administrare sau de investiții și calitatea informațiilor pe care le primește.

investiții financiare de care aparțin activele cum să cumperi bitcoin paypal

Obligația de separare Directiva OPCVM impune ca, în cazul în care un depozitar deleagă custozilor funcții de păstrare, activele să fie separate și la nivelul investiții financiare de care aparțin activele. Exonerarea de răspundere Dacă și-au îndeplinit în întregime sarcinile, depozitarii nu sunt răspunzători pentru nicio pierdere în situațiile următoare: fenomene naturale aflate în afara controlului sau a influenței omului; adoptarea unui act cu putere de lege, a unui regulament sau decret care afectează activele pe care le ține în custodie; războaie, revolte sau alte tulburări majore; situația în care OPCVM-ul nu a deținut niciodată în mod legal instrumentul financiar, a fost privat de dreptul său de proprietate sau este incapabil să dispună de acesta.

investiții financiare de care aparțin activele strategie de lucru pentru a câștiga bani pe opțiuni

Independența: Se aplică normele următoare: Nicio persoană nu poate fi simultan membru sau funcționar în consiliul de administrație al unei societăți de administrare și al depozitarului. Există limite privind apartenența comună la consiliile de administrație și de supraveghere pentru ambii parteneri.

investiții financiare de care aparțin activele opțiuni mai mari de 100%

Societățile de administrare sau de investiții trebuie să utilizeze procese decizionale clare de selectare și de numire a depozitarilor. Conflictele de interese dintre societățile de administrare sau de investiții și depozitari, inclusiv dintre consiliile de administrație și funcțiile de supraveghere ale acestora, trebuie identificate și evitate.

investiții financiare de care aparțin activele opțiuni binare la 2 minute distanță

Regulamentul se aplică de la 13 octombrie

Interesantpublicații